0,3 Empalme
1,6 S.Bordils
2,9 Jornets
4,9 K a i r o s
6,3 Costitx
9,3 S i n e u
5,3 Autovia
3 5 Sa Ciutat
4 0 Aeroport
.. Llubí 05,1
. I n c a 06,2
Granja 03,5
Muro 11,5
Can Picafort 21,7
Santa Margalida 15,2